Logo OPZ EU
Projekt „Podnikové vzdělávání Batlička s.r.o.“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013730 je spolufinancovaný Evropskou unií.

Batlička - Ovoce zelenina

+420 481 313 165 Kontaktujte nás

Zásady cookies (EU)